Blog

Як необхідно підготувати грунт для посадки дерев

Досвід показує, що на глибоких родючих ґрунтах молоді плодові дерева не тільки добре розвиваються, але і рано вступають в пору плодоношення. І, навпаки, на бідних ґрунтах дерева розвиваються слабо і з великим запізненням вступають в пору плодоношення.

З огляду на це, необхідно ґрунт на ділянках, що відводяться під закладання садів, покращувати, окультурювати на глибину розміщення основної маси коренів плодових дерев. Практично це досягається проведенням глибокої обробки ґрунту і внесенням добрив, як органічних, так і мінеральних.

При глибокій обробці розрихлюються нижні ущільнені шари ґрунту, внаслідок чого поліпшуються їх водно-повітряні властивості, а при внесенні добрив підвищується і родючість цих шарів, що в кінцевому підсумку обумовлює більш потужний розвиток кореневої системи плодових дерев.

Залежно від типу ґрунту передпосадкової оранку при закладці колективних садів виробляють на різну глибину. В районах Полісся і Карпатської зони на дерново-підзолистих ґрунтах з гумусним горизонтом невеликої потужності оранку проводять на глибину, при якій частково захоплюється і підорний (підзолистий) шар товщиною в 3-5 см.

Це робиться з метою збільшити загальну потужність верхнього культурного шару ґрунту. Для того ж, щоб розпушити нижні, бідні поживними речовинами шари дерново-підзолистих ґрунтів, не виносячи їх на поверхню, оранку потрібно проводити плугами з ґрунтозаглиблювачами. Тракторним трикорпусним плугом з ґрунтозаглиблювачами проводиться розпушування підорного горизонту на глибину до 15 см, в загальному ж цим плугом (основними корпусами і ґрунтозаглиблювачами) можна обробити ґрунт на глибину до 40 см.

У районах Лісостепу на ділянках зі світло-сірими і сірими опідзоленими ґрунтами передпосадкової оранку під сади слід виконувати приблизно на глибину 45 см, а на ділянках з темно-сірими опідзоленими ґрунтами, які мають більш потужний гумусний горизонт, на глибину 60 см.

Особливо ефективна глибока оранка в степових районах на чорноземних і каштаново-солонцюватих ґрунтах. Під посадку плодових дерев їх тут слід проводити на глибину 60-70 см (Не вивертаючи підґрунтя), з тим, щоб створити кращі умови для розвитку кореневої системи плодових дерев в більш глибоких горизонтах, що має важливе значення в боротьбі з посухою. Передпосадкову оранку ґрунту на глибину 60-70 см виконують тракторним плантажним плугом.

У всіх зонах під оранку слід вносити гній, а також суперфосфат і калійну сіль в такій кількості: гною 4-5 ц, суперфосфату 3,5-5 кг, калійної солі 1,2-1,5 кг на одну соту гектара. У північних районах, де ґрунти бідніші, добрив вносять більше, а в південних районах – менше.

У тому випадку, коли оранку перед закладанням саду проводять на глибину менше 55 см, для посадки дерев необхідно копати ями шириною 1-1,2 м і глибиною 0,55-0,6 м в районах Полісся і 0,65-0,7 м в районах Лісостепу і Степу. Для весняної посадки ями копають восени, а для осінньої за десять-п’ятнадцять днів до початку посадки.

При копанні ям землю верхнього, найбільш живильного шару ґрунту викидають окремо від землі нижніх шарів. У тих же випадках, коли передпосадкова оранка проведена на глибину 55 см і більше, ями копають безпосередньо при посадці дерев такого розміру, щоб в них вільно розміщувалася коренева система саджанців.

При закладці саду на присадибній ділянці не представляється можливим провести глибоку передпосадкової оранку через невеликі розміри площі. Тому при підготовці присадибної ділянки під сад обмежуються лише копанням ям і внесенням добрив в ями при посадці дерев.

Але щоб створити кращі умови для розвитку дерев, посадочні ями слід копати шириною близько 1,5 м, а глибина дається така ж, як зазначено вище.

Однак слід мати на увазі, що в південних районах, на каштанових солонцюватих ґрунтах, плодові дерева нерідко на неполивних ділянках розвиваються незадовільно. Це пояснюється не тільки малою кількістю випадаючих тут атмосферних опадів, але і тим, що в солонцюватих ґрунтах на порівняно невеликій глибині залягає сильно ущільнений шар і, крім того, у верхньому горизонті ґрунту є значна кількість поглиненого натрію.
Досліди показали, що для поліпшення фізичних і хімічних властивостей цих ґрунтів їх слід обробити на глибину 60-70 см з тим, щоб зруйнувати щільний стовпчастий горизонт і перемішати його з нижчого рівня шарами ґрунту, в яких є солі кальцію, що і призводить до поліпшення фізичних і хімічних властивостей солонцюватих ґрунтів.

На таких ділянках плодові дерева розвиваються краще, ніж на ділянках, де перед посадкою дерев не проводиться глибока обробка ґрунту. Зважаючи на це при закладці присадибного саду в умовах каштанових солонцюватих ґрунтів необхідно робити перевал на глибину приблизно 60 см або ж, в крайньому випадку, копати ями шириною в 2-2,5 м.

Нерідко присадибні сади доводиться закладати на крутих схилах, а також на піщаних ґрунтах.

При закладці садів на схилах крутизною понад 15-20 ° дерева слід садити на спеціальних майданчиках шириною, приблизно, 3-4 м, на яких добре затримувалися б атмосферні опади. Роблять ці майданчики так. Спочатку на призначених для майданчиків місцях зрізують дерен (якщо раніше ґрунт тут не оброблялася) і акуратно складають його на купу.

Далі знімають весь верхній, найбільш поживний гумусний горизонт ґрунту і також складають його на купи по краях майданчика. Потім підґрунтя вирівнюють так, щоб майданчик являв собою більш-менш рівну горизонтальну поверхню.

Для цього зовнішній край майданчика спочатку роблять трохи вище внутрішнього, враховуючи, що пухка земля згодом осяде. Після вирівнювання на майданчик накидають землю з верхнього гумусного горизонту ґрунту і краю його (головним чином зовнішній і внутрішній) ретельно зміцнюють дерном. На дуже крутих схилах краї майданчиків зміцнюють каменями або ж тином і потім задерновують. Посадку плодових дерев виконують в ями, викопані в центрі майданчиків.

Якщо присадибний сад закладають на бідному піщаному ґрунті, його необхідно поліпшити шляхом внесення глини в посадкові ями. В цьому випадку ями слід копати завширшки не менше 1,5 м і глибиною близько 0,8 м. Чим ширша посадкова яма, тим кращі будуть результати. В яму шириною 1,5 м необхідно внести 12-15 відер глини, а в яму шириною 2 м – 20-25 відер.

Ще кращі результати отримуються при внесенні в ями одночасно з глиною хорошого чорноземного ґрунту (верхнього гумусового горизонту), приблизно така ж кількість, як і глини. При внесенні як глини, так і чорноземного ґрунту їх рівномірно перемішують з тією землею (піском), яким засипають посадкові ями.

Щоб окультурити піщаний ґрунт і між рядками, необхідно систематично вносити в них підвищені дози органічних добрив. Цим будуть створюватися сприятливі умови для розвитку як плодових дерев, так і овочів, вирощуваних в міжряддях саду.

Залишити відповідь

*